Laman

Selasa, 17 April 2012

TEMBANG MACAPAT

Tembang macapat terdiri dari 11 tembang . Antara lain, sebagai berikut:

1. Mijil
2. Kinanthi
3. Sinom
4. Asmarandahana
5. Dhandang gula
6. Gambuh
7. Maskumambang
8. Durma
9. Pangkur
10. Megatruh
11. Pucung

Dalam tembang macapat dikenal tiga istilah, antara lain:
1. Guru Lagu
2. Guru Wilangan
3. Guru Gatra

Contoh- contoh teks macapat
Kinanthi


Padha gulangen ing kalbu
Ing sasmitha amrih lantip
aja pijer mangan nendra
Kaprawiran den kaesti
Pasunen sarira nira
Cegahen dhahar lan gulingGambuh


Sekar gambuh ping catur Kang cinatur
Polah kang kalantu
Tanpo tutur katulo- tulo katali
Kadaluarso katutuh kapatuh pan dadi awon

Asmaradana

Nora gampang wong ngaurip
Yen tan weruh uripira
Uripe padha lan kebo
Angur kebo dagingira
Khalal yen pinangana
Pan manungsa dagingipun
Yen pinangan pasthi kharam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar